Αφιέρωμα στις Ινκρετίνες – ανασκοπήσεις

Incretin mimetics – reviews

Η ανάρτηση απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας

Οι αγωνιστές υποδοχέων των ινκρετινών ορμονών (incretin mimetics, GLP-1RA, GIP-RA, Glycagon Agonists) αποτελούν μαζί με τους SGLT-αναστολείς τις σύγχρονες θεραπευτικές ναυαρχίδες αντιμετώπισης του ΣΔ τύπου 2 και των επιπλοκών του. Ορισμένες από αυτές έχουν πάρει και επίσημη ένδειξη από τον FDA ➥ για την αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας. Αναμένεται η έγκριση τους και για άλλα νοσήματα όπως Χρόνια Νεφρική Νόσος, Καρδιακή Ανεπάρκεια, Λιπώδες Ήπαρ.
Παρουσιάζονται επιλεκτικές ανασκοπήσεις για παραπέρα ενημέρωση και εμβάθυνση αυτών των νέων θεραπευτικών ουσιών.

Ειδικό αφιέρωμα από το Diabetologia (τεύχος Οκτωβρίου 2023) ➥ (με open access για αρκετές ανασκοπήσεις)

Δείτε επίσης:

* Sodhi M, Rezaeianzadeh R, Kezouh A, Etminan M. Risk of Gastrointestinal Adverse Events Associated With Glucagon-Like Peptide-1 Receptor Agonists for Weight Loss. JAMA. Published online October 05, 2023. doi:10.1001/jama.2023.19574