Πληροφορίες

info
Ιστορικό

Ο ενημερωτικός ιστότοπος για το διαβήτη spikar.gr πρωτοεμφανίστηκε online στις αρχές του 2011 και ανήκει εξ’ολοκλήρου στον Σπύρο Καραμαγκιώλη, Ειδικό Παθολόγο με επίσημα αναγνωρισμένη εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη. Δείτε το πιστοποιητικό σε μορφή pdf ➥
Από το 2011 ως σήμερα διατηρεί αναλλοίωτο τον αυτοτελή του χαρακτήρα και δεν δέχεται διαφημίσεις ή χορηγίες ή ομαδικές δωρεές από οποιαδήποτε εμπορική εταιρεία ή συλλόγους, κυβερνητικούς ή άλλους θεσμικούς / εξωθεσμικούς φορείς. Η συντήρηση και η επιμέλεια του ιστότοπου και όλο το περιεχόμενό του χρηματοδοτείται αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο τον δημιουργό.

my cert about diabetes


  • ΕΛ Αποσαφήνιση: Οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή ή πληροφορία υγείας που παρέχεται και παρουσιάζεται σε αυτό τον δικτυακό χώρο δίνεται μόνο από επαγγελματίες με εκπαίδευση και εξειδίκευση στην ιατρική εκτός αν ρητά δηλώνεται ότι συγκεκριμένες ιατρικές συμβουλές ή πληροφορίες υγείας παρέχονται από μη ιατρικά ειδικευμένο άτομο ή οργάνωση. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον δικτυακό χώρο στοχεύουν στο να ενισχύουν και όχι να αντικαθιστούν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ ασθενή/επισκέπτη του δικτυακού χώρου και του/της θεράποντος ιατρού του/της.
  • EN Clarification: Any medical or health advice provided and hosted on this site will only be given by medically trained and qualified professionals unless a clear statement is made that a piece of advice offered is from a non-medically qualified individual or organisation.The information provided on this site is designed to support, not replace, the relationship that exists between a patient/site visitor and his/her existing physician.
  • FR Clarification: Tout conseil médical ou de santé fourni et hébergé sur ce site ne sera donné que par des professionnels médicalement formés et qualifiés, sauf indication claire indiquant qu’un conseil proposé provient d’une personne ou d’une organisation non médicalement qualifiée. Les informations fournies sur ce site est conçu pour soutenir, et non remplacer, la relation qui existe entre un patient/visiteur du site et son médecin actuel.
  • DE Klärung: Alle auf dieser Website bereitgestellten und gehosteten medizinischen oder gesundheitlichen Ratschläge werden nur von medizinisch ausgebildeten und qualifizierten Fachkräften erteilt, es sei denn, es wird eindeutig angegeben, dass der angebotene Rat von einer nicht medizinisch qualifizierten Person oder Organisation stammt. Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen soll die Beziehung zwischen einem Patienten/Standortbesucher und seinem/ihrem bestehenden Arzt unterstützen und nicht ersetzen.
  • ES Aclaración: Cualquier consejo médico o de salud proporcionado y alojado en este sitio solo será brindado por profesionales calificados y con capacitación médica, a menos que se haga una declaración clara de que el consejo ofrecido proviene de una persona u organización no médicamente calificada. La información proporcionada en este sitio está diseñado para respaldar, no reemplazar, la relación que existe entre un paciente/visitante del sitio y su médico actual.

Επικοινωνία

Δείτε πληροφορίες που αφορούν την εγγραφή σας σε προσωπικό ιατρό ή στο σύστημα άυλης συνταγογράφησης και πως να κλείσετε ραντεβού ή να επικοινωνήσετε μαζί μου – Παραπομπή ➥


Όροι χρήσης και Πολιτική απορρήτου (προστασίας προσωπικών δεδομένων)

cyber-security

Τεχνικά χαρακτηριστικά και ασφάλεια του ιστοτόπου

* Κατοπτρισμός περιεχομένου ιστότοπου (εναλλακτική μη αλληλεπιδραστική προβολή) – σε διαμόρφωση:
ipv4 51.161.122.78 blogdot.eu ➥
ipv6 2607:5300:202::51 blogdot.eu ➥
Αναμενόμενη παραμετρική απόδοση του ιστότοπου σύμφωνα με το PageSpeed Insights 🔗 της Google: για κινητό τηλέφωνο 99%, για επιτραπέζιο Η/Υ 99% (μέτρηση 23.07.2023)
*
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί SSL – Let’s Encrypt 🔗 για αποφυγή υποκλοπής των προσωπικών σας δεδομένων κατά την πλοήγηση σας.
*
Το site spikar.gr είναι DNSSec enabled για επιπρόσθετη ασφάλεια. Δείτε σχετικές αναφορές πιστοποίησης από την Versign – Labs 🔗 και από την DNSViz🔗 προβολή γραφήματος 🔗
*
Βαθμός ασφαλείας ιστοτόπου: B+ (85%) Tests passed: 10/11 της 08/08/2023, με βάση το Observatory by Mozilla 🔗
*
Το μεγαλύτερο μέρος σχεδιασμού και εφαρμογών του blog έχει γίνει με ελεύθερο – ανοικτό λογισμικό, με χρήση του WordPress (wordpress.org 🔗)
*
# Id0 😈 🔗 :: μη δυστοπικό αποθετήριο σκέψεων και δράσεων :: id0.gr :: (powered by nobody α/)

donation

Donations

Αν θέλετε να βοηθήσετε στη διατήρηση του αυτοτελούς χαρακτήρα του spikar.gr, σκεφτείτε να συνεισφέρετε με μια μικρή συμβολική δωρεά (≤15€) μέσω των:
* Liberapay ➥ (συστήνεται, ↓ προμήθειες)
* Buy Me a Coffee ➥ (συστήνεται, ↓ προμήθειες)
* Stripe ➥ (↑ προμήθειες)
* PayPal ➥ (↑↑ προμήθειες) profile linkΤελευταία ενημέρωση: 25.09.2023